Plakeg a mat vill Gejäiz

Dëse Programm ass iwwer 20 mol gespillt ginn am ganze Land, tëschen dem Hierscht 2016 an dem Fréijoer 2018. Hei en Abléck am Résumé

affiche-plakeg

 

Mir soen dëse Leit, di eis gehollef a ganz léif ënnerstëtzt hunn, villmools Merci !!!

Kostüm : Sylvie Hamus

Berodung : Bob Flammang, Al Ginter

Foto : Christophe Meyer

Affiche : Hanna Karczewska

Technik : Fanfan Chotro, Gil Nieles, Arsène Salvestrin

Bühnebild : Jean-Paul Spaus

Internetsäit : Eric Besenius

Organisatioun : Fanfan Chotro, Henri Kihn, Nelly Nash, Dennis Nash, Leslie Scherer, Jacques Laures