Den Erléis as vir …

De Bënëfiss vun all eisen Optrëtter geet integral un d’Association Mon école mon avenir asbl. Si hëllefen, de Kanner a Jugendlecher an den entleeënde Régiounen am Sénégal besser Schoulen a Léierbedingungen ze ginn.